Huisregels Groots Zwolle

 

 1. De evenementen georganiseerd door Groots Zwolle zijn enkel toegankelijk voor bezoekers die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

 2. Indien een bezoeker een bepaling uit deze huisregels niet naleeft, behoudt Groots Zwolle zich het recht voor om de betreffende bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of om de bezoeker te verwijderen van het evenement, zonder gehouden te zijn tot restitutie van betaalde entreegelden

 3. Groots Zwolle behoudt zich het recht voor om deze huisregels op ieder moment aan te passen.

 4. Groots Zwolle kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken op/in de locatie van het evenement, onder meer van personen die zich in of rondom de locatie van het evenement begeven. Groots Zwolle is gerechtigd deze geluids- en/of beeldopnamen te gebruiken en te publiceren zonder hiervoor een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd te zijn aan de desbetreffende persoon/personen.

 5. Voor alle evenementen van Groots Zwolle geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Bezoekers van het evenement zijn verplicht zich op eerste verzoek te legitimeren door middel van het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Ben je nog geen 16 jaar of niet in staat een geldig legitimatiebewijs te tonen, dan behoudt Groots Zwolle zich het recht voor je de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren.

 6. Het is niet toegestaan skates, fietsen, steps, skateboards en/of een eigen stoel (of een ander (groot) item) mee naar binnen te nemen tijdens een evenement van Groots Zwolle, ook niet als je niet in staat bent gedurende langere tijd te staan. De beslissingen van Groots Zwolle in het kader van weigeren en/of toelaten van bepaalde items zijn bindend.

 7. (huis)Dieren zijn niet toegestaan op de evenementen van Groots Zwolle.

 8. Het is bezoekers verboden de volgende zaken in bezit te hebben of mee te nemen naar de evenementen van Groots Zwolle: voedsel, al dan niet alcoholhoudende dranken, drugs en (andere) verboden middelen, flessen, blikjes, glaswerk, vuurwerk, wapens, messen, paraplus, selfie-sticks, lachgas/distikstof(mon)oxide, giftige, explosieve en/of brandgevaarlijke materialen en andere voorwerpen die door Groots Zwolle ontoelaatbaar worden geacht. Groots Zwolle heeft het recht deze zaken in beslag te nemen. In beslaggenomen zaken worden niet geretourneerd en worden vernietigd door Groots Zwolle en/of een door Groots Zwolle aangewezen derde partij.

 9. Bezoekers van het evenement dienen akkoord te gaan met een fouillering bij de ingang, indien verzocht. Tevens is Groots Zwolle gerechtigd tassen van bezoekers te (laten) doorzoeken. Bezoekers die in het bezit zijn van drugs en/of (andere) verboden middelen worden overgedragen aan de politie.

 10. Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel van Groots Zwolle dienen door bezoekers direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag door een bezoeker zal de betreffende bezoeker direct worden verwijderd van het evenement en behoudt Groots Zwolle zich het recht voor de betreffende bezoeker over te dragen aan de politie.

 11. Het dragen van voetbalshirts en/of andersoortige groepsshirts en herentasjes tijdens een evenement van Groots Zwolle is niet toegestaan.

 12. Het is bezoekers van het evenement verboden om commerciële activiteiten uit te oefenen op, in en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt. Het is daarnaast verboden om (semi) professionele fotoapparatuur mee te nemen naar het evenement, tenzij de bezoeker door Groots Zwolle een persaccreditatie is toegekend.

 13. Om de veiligheid van de bezoekers te allen tijde te kunnen garanderen en om de in-en uitstroom van bezoekers van het evenement soepel te laten verlopen, geldt na het scannen van je toegangsticket de regel: binnen is binnen.

 14. Op en rondom de locatie waar het evenement plaatsvindt wordt streng gecontroleerd op ongeregeldheden. Personen die zich op welke manier dan ook misdragen wordt de (verdere) toegang tot het evenement ontzegd, worden onmiddellijk van het terrein verwijderd en worden indien nodig overgedragen aan de politie.

 15. Het bezoeken van het evenement geschiedt volledig op eigen risico van de bezoeker(s). Groots Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtverlies en/of schade of ander lichamelijk letsel en/of materiële schade die ontstaat door het bezoeken van het evenement. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van Groots Zwolle is de totale aansprakelijkheid van Groots Zwolle te allen tijde beperkt tot enkel een vergoeding van directe schade van de betreffende bezoeker, met dien verstande dat het uit te keren schadebedrag beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Groots Zwolle in dat kader zal worden uitgekeerd.

 16. Indien zich situaties voordoen waar de huisregels niet in voorzien, beslist Groots Zwolle over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Groots Zwolle in dat kader is bindend.

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle

© 2020, Groots Zwolle alle rechten voorbehouden